Nabídka workshopů

  • Pohybový workshop (vědomý, dynamický pohyb)
  • Flow arts workshop (základy i pokročilá práce s různým náčiním)
  • Cirkusová školička (žonglování všeho druhu pro děti i celé rodiny)
  • Rytmický workshop (autentické vyjádření, harmonizace prostřednictvím různorodých hudebních nástrojů, vnímání hudby a rytmu v těle)
  • Stage presence workshop (pohyb a výraz na jevišti, před diváky)